sikkerhandel

Sikker e-handel

Masala.dk er SSL certificeret , du kan se en hængelås i menulinjen -  SSL er en standard sikkerhedsteknologi, som gør det muligt at etablere en krypteret (sikker) forbindelse mellem en webserver og en browser. Denne forbindelse sikrer, at alle data, der passerer mellem webserveren og browseren forbliver private. Det kunne eksempelvis være, hvor du indtaster nogle fortrolige oplysninger i en formular på en hjemmeside. Ved hjælp af SSL kan disse oplysninger krypteres.

Masala-Chaii bruger en professionel web løsning fra ePay, ePay er et betalingssystemet  der lever op til alle sikkerhedskrav, og er certificeret af NETS.
Al kommunikation mellem ePay betalingssystem og kortindehaveren via en krypteret SSL-forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles. Også data der sendes mellem ePay Betaling og PBS's betalingsserver er kryptere
EPay betalingssystem er beliggende i en højt sikret server med tyverialarm, brand-system (Energen), nødstrøm og aircondition. Betalingssystemet er elektronisk overvåget 24 timer i døgnet, 365 dage om året

 

Her kan du læse om forbrugerens generelle rettigheder ved nethandel.

Hvis varen eller tjenesteydelsen har en ”medfødt” fejl eller ikke lever op til aftalen, siger man, at varen eller tjenesteydelsen har en mangel. Hvis varen eller tjenesteydelsen har enmangel, vil kunden have nogle rettigheder over for dig som sælger. Reglerne for kundens ret til at reklamere er lidt forskellige, alt efter om der er tale om en vare eller en tjenesteydelse.

Varer

Varer er fysiske ting så som tv-apparater, pc’ere, tøj, møbler, og lignende.

 • En forbruger har 2 års reklamationsret ved køb af varer.
 • Forbrugeren skal dog reklamere inden rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglen. En reklamation, der fremkommer inden 2 måneder efter, at forbrugeren har opdaget manglen, er altid rettidig.
 • Reklamationsretten gælder for mangler ved varen – dvs. fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet, eller fejl, hvis årsag har været til stede på leveringstidspunktet. Fx fabrikations- og materialefejl.
 • Hvis du eller et tidligere salgsled (fx producenten eller importøren) har givet urigtige eller vildledende oplysninger om varen, anses varen også for mangelfuld, medmindre du kan bevise, at oplysningerne er rettet inden aftalens indgåelse.
 • Har du undladt at give forbrugeren oplysninger om varen, som kunden har en interesse i at kende for at kunne bedømme varen, kan varen anses for mangelfuld. Det forudsætter dog, at det er nogle oplysninger, som du kender eller burde kende.
 • Det er også en mangel, hvis varen er ringere end forbrugeren efter omstændighederne havde grund til at forvente, eller hvis der fx ikke medfølger en brugsanvisning, forudsat den er nødvendig for at bruge eller montere varen.

Køberens rettigheder ved mangler

 • Forbrugeren har i første omgang krav på vederlagsfri afhjælpning (fx reparation) eller ombytning til en identisk fejlfri vare, medmindre du kan acceptere at tilbagebetale købesummen eller give et prisafslag.
 • Forbrugeren vælger som udgangspunkt mellem afhjælpning og ombytning.
 • Forbrugeren kan dog ikke forlange afhjælpning eller ombytning, hvis det er umuligt eller vil påføre dig uforholdsmæssige omkostninger.
 • Afhjælpning og ombytning skal ske uden udgifter for forbrugeren. Det betyder fx, at du også skal betale transportomkostningerne.
 • Afhjælpning eller ombytning skal ske ”inden rimelig tid”. Tager det for lang tid, eller hvis manglen ikke bliver afhjulpet i første omgang, kan forbrugeren have krav på at få købesummen tilbage (hæve). Han kan også kræve ombytning eller et afslag i købesummen, hvis han hellere vil det.
 • Ved ophævelse af købet kan du ikke forlange, at varen bliver tilbageleveret i originalemballagen. Du skal endvidere tilbagebetale hele købesummen, selvom forbrugeren har brugt varen i en periode.